FANDOM


Szkoła podstawowa nr 3 w Jeżowem
Sp3-1
Typ szkoły podstawowa
Rok założenia 1896
Miejscowość Jeżowe
Dyrektor mgr Maria Łyko
Liczba klas 6 (2010/2011)
Adres Jeżowe 813 d
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 015 879 43 38

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeżowem - podstawówka znajdująca się na osiedlu Zagrody w jeżowskim sołectwie Kameralne.

W szkole znajduje się 5 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, gabinety i pomieszczenia gospodarcze.

HistoriaEdytuj

Szkoła powstała w 1896 roku jako pozamiejscowa klasa szkoły podstawowej w Jeżowem-Centrum, po czym w tym samym roku Rada Szkolna Krajowa przekształciła ją w jednoklasową szkołę etatową.

Nadejście pierwszej, a następnie drugiej wojny światowej przerwało cykl nauczania w szkole. Tereny, które obejmowała szkoła, zostały wysiedlone, a budynek szkolny spalony.

Sp3-dawna

Lata 60.

Naukę wznowiono w 1948 roku, prowadząc naukę w prywatnych domach. Kierownikiem szkoły została Zofia Siudak, która była również jedynym nauczycielem i uczyła klasy I - IV. Początkowo do szkoły uczęszczało 87 osób, a w następnych latach około 70. W roku szkolnym 1951/1952 został zbudowany drewniany budynek szkolny i od tego czasu rozpoczęto w nim naukę. W 1952 roku stworzono V klasę i szkoła pięcioklasowa funkcjonowała do 1961 roku. W szkole uczyło wówczas dwóch nauczycieli i ks. katecheta Mieczysław Kędzior. Od roku szkolnego 1961/1962 zmieniono organizację szkoły na ośmioklasową i tak było do roku 1973 (w roku szkolnym 1966/1967 - siedmioklasowa). Zwiększyła się też liczba nauczycieli.

W 1962 roku kierownikiem szkoły został Bolesław Kida, który pełnił tę funkcję przez 8 lat. Z inicjatywy mieszkańców, jak i kierownika, zbudowano w 1965 roku drugi, murowany budynek szkolny, w którym znalazło się dwie klasy. Od 1970 do 1973 roku kierownikiem szkoły był Jerzy Oryszczak. Od września 1973 roku zmieniona została organizacja szkoły z ośmioklasowej na czteroklasową oraz obowiązki kierownika przejęła Maria Ziętko.

Sp3-drewniana2007

Część drewniana (2007)

W 2002 roku dyrektorem szkoły została Maria Łyko. W drugiej połowie 2004 roku przeprowadzony został remont i mała rozbudowa murowanego budynku szkoły, którego odbiory dokonano na początku przyszłego roku. Został on przeznaczony tylko dla dwóch najmłodszych klas. Pozostałe klasy musiały się uczyć w drewnianym budynku.

Sp3-styczen2008

Przed rozbudową

W 2007 roku rozpoczęto rozbudowę murowanego budynku szkoły, która ukończona została już w następnym roku. Cała szkoła została wówczas przeniesiona do rozbudowanego obiektu, opuszczając drewniany budynek. Końcem 2009 roku drewniana część dawnej szkoły została zmieniona na dom parafialny dla nowo powstałej parafii Świętego Jana Chrzciciela w Jeżowem.

24 lutego 2010 roku radni, pod naciskiem rodziców, podjęli uchwałę w sprawie utworzenia w szkole klas V-VI, zmieniając organizację szkoły z czteroklasowej na sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Latem 2010 powstało boisko przyszkolne.


Szkoła w obiektywieEdytuj


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3

Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
Technikum BudowlaneTechnikum OdzieżoweTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Uniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2